elefantino.sk
Úlohy na výber
Veľmi jednoduchá zmena s veľkým efektom. V klasickej slovenskej škôlke deti absolvujú každé doobedie aspoň jednu (viac-menej) povinnú výchovnú činnosť, ktorá spočíva približne v tom, že všetky det…
designthemes