elefantino.sk
6. Santa Claus
Zahrajte sa na SANTA CLAUSa: „Ring the BELL!“ a odnieste sme do domčekov PRESENTS (hoci prázdne škatuľky od čaju). Naučiíme sa aj ďalšiu farbu – GREEN.
designthemes