elefantino.sk
10. Family
Naučíme sa pomenovať členov rodiny: MOMMY (mother), DADDY (father), BROTHER, SISTER, GRANDMA, GRANDPA, BABY.
designthemes