elefantino.sk
4. Happy – sad
Nová slovná zásoba: emotions: happy, grumpy, sad, sleepy, in – out: put it in, take it out, shake it, birthday, present, nové pesničky:
designthemes