elecpress.com
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ID.3 จาก Volkswagen ยอดจองทะลุ 10,000 คันภายใน 24 ชั่วโมงแรก - elecpress.com
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ID.3 จากค่าย Volkswagen ประเทศเยอรมันมียอดสั่งจองล่วงหน้าทะลุ 10,000 คันภายใน 24 ชั่วโมงแรกของการเปิดจองผ่านเว็บไซต์ของทางบริษัท โดยรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษถูกสร้างขึ้นมา 30,000 คันเท่านั้น โดยผู้สั่งจองรถล่วงหน้าจะต้องจ่ายเงินมัดจำประมาณ 35,000 บาท รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ID.3 สามารถวิ่งได้ประมาณ 420 กิโลเมตรต่อการชาร์จพลังงานไฟฟ้า 1 ครั้ง รองรับสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้า 2,000 kWhในประเทศเยอรมัน บริษัทมีกำหนดการส่งมอบรถคันแรกให้กับผู้สั่งจองในช่วงกลางปี 2020 อย่างไรก็ตามยอดจองของบริษัท Volkswagen ยังไม่สามารถเทียบได้กับยอดจองของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Tesla Model 3 ที่มียอดจองมากถึง 232,000 คันภายใน 24 ชั่วโมงแรกของการเปิดตัวในปี 2016 บริษัท Volkswagen เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่กำลังปรับตัวเข้าสู่ยุคของรถยนต์พลังงานไฟฟ้านอกจากรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่น ID.3 บริษัทยังมีแผนเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอีกหลายรุ่น เช่น D. CROZZ , ID. VIZZION และ ID. ROOMZZ รวมไปถึงรุ่นอื่นๆ อีกRead More