elecpress.com
­ไปรษณีย์ไทยนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาใช้ส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร - elecpress.com
บริษัท ­ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังใน “โครงการบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรเพื่อขนส่งสินค้า-พัสดุไปรษณีย์” นำยานยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า 100% มาทดลองขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลภายใต้แนวคิดระบบขนส่งอย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาการเกิดมลภาวะทางอากาศ ตั้งเป้านำรถขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ไฟฟ้าใช้งานกว่า 100 คันภายใน 4 ปี นำประเทศไทยสู่สมาร์ทซิตี้ นายกาหลง ทรัพย์สอาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และยังมีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปณท ในฐานะหน่วยงานด้านการขนส่งโลจิสติกส์ที่มีส่วนในการใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อประกอบธุรกิจ ตระหนักถึงแนวคิดการนำระบบขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport) จึงได้จับมือกับกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ใน “โครงการบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรเพื่อขนส่งสินค้า-พัสดุไปรษณีย์” ซึ่งบริษัท บ้านปูฯ ได้ส่งมอบยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า 100% ให้ ปณท ทดลองใช้ขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ ได้แก่ รถตู้ไฟฟ้า ที่สามารถขับเคลื่อนได้ในระยะทางประมาณRead More