elecpress.com
รถกระบะพลังงานไฟฟ้า Nikola Badger จากบริษัท Nikola Motor - elecpress.com
รถกระบะพลังงานไฟฟ้า Nikola Badger จากบริษัท Nikola Motor ขุมพลังงานแบตเตอรี่และเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน วิ่งได้ระยะทางไกล 966 กิโลเมตร หากเป็นรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่อย่างเดียว วิ่งได้ระยะทาง 482.8 กิโลเมตร ต่อการชาร์จพลังงานไฟฟ้า 1 ครั้ง รถกระบะพลังงานไฟฟ้ารุ่นนี้สามารถเร่งความเร็วจาก 0-96.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลา 2.9 วินาที ความสามารถในการลากจูง 8,000 LBS (Tesla Cybertruck มีความสามารถในการลากจูง 7,500+ LBS) ขับเคลื่อน 4 ล้อ เจาะกลุ่มตลาดรถกระบะในประเทศสหรัฐอเมริกา รถกระบะพลังงานไฟฟ้า Nikola Badger มีขุมพลังในการลากจูงสูงกว่ารถกระบะพลังงานไฟฟ้า Tesla Cybertruck แต่ตัวรถก็มีข้อจำกัดด้านการใช้งานที่ต้องใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนซึ่งมีต้นทุนที่สูงกว่าพลังงานไฟฟ้าและไม่สามารถหาสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าทั่วไปแม้ว่าบริษัท Nikola Motor จะยืนยันแผนการก่อสร้างสถานีเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนประมาณ 700 แห่ง ในเมืองสำคัญต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาก็อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง สำหรับการเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดของตัวรถจะมีขึ้นในงาน World 2020 ช่วงเดือนกันยายน 2020 นี้Read More