elecpress.com
TESLA บุกเยอรมันลุยสร้างโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Gigafactory 4 - elecpress.com
TESLA บุกเยอรมันลุยสร้างโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Gigafactory 4 รุกตลาดยุโรป หลังการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Gigafactory 3 ที่ประเทศจีนใกล้แล้วเสร็จและเริ่มทดสอบผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าชุดแรก แผนการบุกยุโรปถูกเปิดเผยในช่วงปี 2016 ในขณะที่อีลอน มัสก์เดินทางไปประเทศเยอรมัน ต่อมาในปี 2018 อีลอน มัสก์ได้แสดงความสนใจพื้นที่ประเทศเยอรมันมากเป็นพิเศษ ล่าสุดขณะที่อีลอน มัสก์ร่วมงาน Golden Wheel automotive award ได้ประกาศว่าบริษัท TESLA ได้เลือกพื้นที่กว่า 3 ตารางกิโลเมตรบริเวณนิคมอุตสหกรรม GVZ Berlin-Ost Freienbrink industrial park กรุงเบอร์ลินเพื่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Gigafactory 4 โดยให้เหตุผลด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเยี่ยมของประเทศเยอรมันและพื้นที่โรงงานอยู่ใกล้สนามบิน ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาในประเด็นที่การสร้างโรงงาน Gigafactory 4 ต้องตัดต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงงาน ต่อมาทางบริษัท TESLA ได้ออกมายืนยันเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดออกไป โดยบริษัทคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นนโยบายสำคัญของบริษัท คาดว่าการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Gigafactory 4 จะเริ่มต้นในอีก 12-18 เดือนข้างหน้าหรือภายในปี 2020 ก่อนเริ่มทดสอบเดินสายการผลิตของโรงงานภายในปี 2021 นับเป็นการบุกตลาดยุโรปของบริษัทRead More