elearningworld.se
Vad teknologi gör för nyfikenheten att lära
Nyfikenhet är drivkraften som fyller gapet mellan det vi vet och det vi vill veta. Torah Kachur vetenskapskolumnist för CBC skriver: "Du kan tänka på det s