elearningworld.se
Utbildningstrender II: Fyra pedagogiska metoder på väg
eLearningworld Weekly Review Detta är andra delen av vår analys av rapporten Innovating Pedagogy 2015: the 10 technological trends set to transform education från Open University and SRI Education …