elearningworld.se
Tid för lärande av fri vilja – Teori och praktik
Vad skulle hända om 15-20% av din arbetsdag utgjordes av arbete med dina egna projektidéer? Googles 20% fri tid har resulterat i bland annat Gmail, medan u