elearningworld.se
Skolans digitalisering – trender och omvandling: Introduktion
EU-kommissionens prognos för den digitala utvecklingen i Europas skolor för de närmaste fem åren har precis