elearningworld.se
Om myten att bara en universell inlärningsstil existerar: Fallstudie Digitala Spel
Två grundläggande metoder används i forskning om pedagogik och lärande: Den systematiska top-down perspektivet och det humanistiska bottom-up perspektivet. Båda dessa forskningsmetoder är relevanta…