elearningworld.se
Livslångt lärande i en ny öppen kontext
I en open-source-approach till livslångt lärande blir den studerande medskapare av kunskap och färdigheter. Detta står i bjärt kontrast till 1900-talets systematiska approach där den studerande var…