elearningworld.se
Livslångt Lärande eller Förlorade Möjligheter
Precis som under 1200-talet när ett gränslöst nätverk av universitet började växa fram var internet från början ett nätverk av forskare som fungerade utanför de nationella regeringarnas räckvidd. S…