elearningworld.se
Lars Johan Hierta – Ett liv i rörelse för att få Sverige i rörelse
Den samtida författaren August Blanche som arbetade för Aftonbladet och som även arbetade med Lars Johan Hierta i riksdagen beskriver honom på följande sätt: »Vill man se en fullt levande bild av v…