elearningworld.se
Kvinnligt entreprenörskap och dess omvandlingskraft i Paris
Artonhundratalet var en upprorisk omvandlingstid i Europa, som förutom Napoleons expansionslusta under dess inledning, till stor del var förskonade från krig. Tidigare seklers omvandling hade till …