elearningworld.se
Konsten att utveckla Lärmiljöer för Millenniegenerationen
Dags att sluta använda detaljerade läroplaner och statistik från lärande bör användas mer till att individualisera lärmiljöer för studerande och mindre för att jämföra studeranden för betygsättning…