elearningworld.se
Ett stort hjärta i ett hjärtlöst samhällssystem
Lars Johan Hierta skriver i sin självbiografi »Till det livliga intresse som den nyfödda pressen väckte, bidrog också synnerligen några ryktbara rättegångsmål. Dessa spelade vid denna tid en stor r…