elearningworld.se
Entreprenörskap på alla nivåer i det digitala samhället
In English Termen “Industrie 4.0” kommer ursprungligen från den tyska regeringens hightech strategi som utgår från att påskynda och förstärka digitaliserin