elearningworld.se
Återkomsten för de lärdas republik – Från Erasmus tills nu
Under renässansen vandrade akademiker och studenter mellan det växande antalet universitet. Detta kringströvande akademiska liv förekom ännu till viss del på 1800-talet, vilket Karl Kullberg vittna…