elearningworld.se
2000-talets skola – ändamål, världssyn och inriktning
Industriåldern var inriktad på massproduktion, massmarknadsföring och löpandebandslik produktion och distribution av produkter. Skolsystemet fungerade på s