eldorado-exchange.rs
Plaćanje računa - Eldorado Exchange Menjačnica
Omogućeno je plaćanje računa poput struje, infostana i sl. putem Eldorado Menjačnica. Usluga će biti izvršena brzo i sigurno, čime ćete uštedeti na vremenu. Za uplate ostvarene preko vikenda, realizacija je prvog narednog radnog dana. Za urgentna plaćanja bilo koje namene, omogućena je uplata po hitnoj proceduri. Našem zaposlenom naglasite da želite realizaciju naloga istog …