ekolivs.se
Infomöte 16/5 19:00 Vi driver butik! Vill du vara med?
Vill du engagera dig i Ronnebygatans Ekolivs? Kom på infomöte för att få veta hur kooperativet fungerar och hur du kan bli medlem! Vi är ungefär 25 personer som är aktiva i Ekolivs. Butiken drivs s…