eerenvrijheid.nl
Gendersensitief werken met het Vlaggensysteem
Training In deze verdiepingsmodule leren deelnemers gendersensitief het Vlaggensysteem in te zetten en de criteria betekenis te geven voor jongeren met een homoseksuele, lesbische of biseksuele voorkeur. Gestreefd wordt naar een gendersensitieve duiding en beoordeling om situaties van seksueel gedrag die verschillen van de heteronorm ook zuiver te beoordelen. Buiten de Lijnen (2016) biedt extra handvatten en verdieping om gendersensitief te werken met het Vlaggensysteem. Deze komen tijdens deze training aan bod. Er is aandacht voor sekse, seks oriëntatie en seksuele identiteit.