eemskrant.nl
Toukomst: Groningers kunnen vanaf nu hun idee insturen | Eemskrant | Nieuws uit de regio
Regio – Op de nieuwe website Toukomst.nl kunnen alle Groningers die een goed idee hebben voor de toekomst van Groningen vanaf nu hun idee insturen. Nationaal Programma Groningen stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor ideeën die een grote bijdrage leveren aan thema’s als leefbaarheid en economie in de provincie. Het insturen van een idee kan …