eemskrant.nl
Tekort van bijna twee miljoen euro bij Werkplein Fivelingo | Eemskrant | Nieuws uit de regio
Delfzijl – Werkplein Fivelingo ziet zich geconfronteerd met een te verwachten tegenvallend resultaat over de eerste 8 maanden van 2019. Belangrijkste oorzaak is dat het aantal huishoudens dat een beroep doet op een inkomensuitkering is gestegen in plaats van gedaald. De uitstroom naar werk blijft ver achter bij de doelstelling. Ook de uitgaven voor de …