eemskrant.nl
Reünie van de voormalige woningstichting Delfzijl | Eemskrant
Delfzijl – Het is inmiddels alweer 17 jaar geleden dat de Woningstichting Delfzijl is opgegaan in Acantus. Op initiatief van Piet Schuitema, zelf oud werknemer, wordt er een reünie georganiseerd voor alle oud werknemers en/of partners van de voormalige Woningstichting Delfzijl. De reünie is niet bedoeld voor mensen die stage hebben gelopen bij de Woningstichting …