eemskrant.nl
Kindergemeenteraad kiest voor Survive De Veenhoeve | Eemskrant
Appingedam – Op woensdag 13 maart 2019 is de jaarlijkse kindergemeenteraad gehouden in het raadhuis in Appingedam. De leerlingen van de groepen 8 van vier Damster basisscholen – de Vuurvlinder, de Triangel, de Jan Ligthartschool en de Citer- discussieerden onder leiding van raadsvoorzitter Anno Wietze Hiemstra over projecten waar ze subsidie voor beschikbaar mochten stellen. …