eemskrant.nl
College vraagt raad om extra budget voor kindcentra Wagenborgen, Spijk en Woldendorp | Eemskrant
Woldendorp – Het college gaat de raad voorstellen om extra budget beschikbaar te stellen voor de realisatie van de kindcentra in Wagenborgen en Spijk. In totaal gaat het om 2,8 miljoen euro. Door de prijsstijging in de bouw en de extra kosten voor omgevings- en verkeersveilige maatregelen, volstaat het huidige budget voor de kindcentra in …