eemskrant.nl
Bodemonderzoek rond de Griesberg in de Eems bij Delfzijl van start | Eemskrant
Delfzijl – Op maandag 18 maart wordt in opdracht van Rijkswaterstaat geotechnisch bodemonderzoek verricht onder de Griesberg nabij de haven van Delfzijl. Onderzocht wordt of de ondergrond geschikt is om de Griesberg te laten wegzakken door zand weg te zuigen. Als deze methode succesvol en haalbaar blijkt, kan de Griesberg door aanslibbing van slib op …