eemskrant.nl
Beter loonbod voor personeel Klesch Aluminium | Eemskrant
Delfzijl – In het conflict tussen Klesch Aluminium (voormalig Aldel) en de vakbonden over de het lage loonbod voor het personeel lijkt een akkoord te zijn bereikt. Het personeel wat afgelopen december opnieuw in dienst trad ontving 30% minder loon als voorheen. Ook verdwenen de oude arbeidsvoorwaarden. De vakbond FNV Bondgenoten ging niet akkoord met …