editorialfonoll.cat
L’ORACLE DEL DRAC. EL LLIBRE DELS CANVIS de Pere Vilanova
El músic i poeta PERE VILANOVA publica un poemari a partir del llibre oracular xinès I Ching Estrategs i militars, enamorats i exploradors, mercaders i poetes consultaven l’I Ching (un llibre xinès del 2.400 aC) per tal de saber què s’esdevindria i quina actitud caldria adoptar per adaptar-se als canvis quan arribessin. Pere Vilanova l’ha consultat fins