eastbook.eu
Fatalne drogi, procedury i okropne toalety. Jak zmienić sytuację na polsko-ukraińskiej granicy?
Na polsko-ukraińskiej granicy liczącej 535 kilometrów, działa 8 przejść samochodowych i 6 kolejowych. Dla porównania – na analogicznej pod względem długości polsko-słowackiej granicy (541 km) w momencie wejścia obu krajów do strefy Schengen w 2007 r., istniało 52 przejść samochodowych, 5 rzecznych i 8 kolejowych. Na polsko-czeskiej granicy (796 km) – 114 samochodowych i 9 kolejowych. Spośród trzech sąsiadujących z Polską krajów niewchodzących do strefy Schengen (Ukraina, Białoruś, Rosja), właśnie granica z Ukrainą jest najbardziej zatłoczona. Wg danych Europy Bez Barier, w 2017 r. polsko-ukraińską granicę przekroczyło 22,6 mln osób. Najczęściej używanym było przejście samochodowe i piesze "Szehyni-Medyka", z którego skorzystało 5,5 mln osób, tj. średnio, codziennie przekraczało jej ponad 15 tysięcy osób. Stąd też biorą się wielogodzinne kolejki. "Ogłoszono zamiar budowy pięciu nowych przejść. Najbardziej perspektywicznym może być przejście Mahlowice-Niżankowice. Na jego budowę tylko