eastbook.eu
Bośnia na politycznym rozdrożu
Kolejna tura negocjacji w sprawie utworzenia koalicji rządzącej nie przyniosła w ostatnich dniach rezultatu. Partie lewicowe i centrolewicowe wycofały się z rozmów z boszniacką partią SDA, odmawiając współpracy z nacjonalistami. Współpracy z innymi, bez zwiększenia autonomii swojego narodu, odmawiają z kolei ugrupowania chorwackie. Jednocześnie zgromadzenie chorwackich polityków z Hercegowiny zanegowało w ostatnich dniach wyrok Trybunału w Hadze. To bieżąca odsłona trwającego od 2016 kryzysu politycznego.