e-kutuphane.web.tr
Türkiye'nin özel konumu ve sonuçları | Kütüphane
Türkiye'nin özel konumu ve sonuçları nelerdir? Türkiye Asya, Afrika ve Avrupa'nın birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur. Asya ile Avrupa arasında köprü görevini üstlenir. Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan, Azerbeycan, İran, Irak ve Suriye sınır komşularıdır. Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'e kıyısı olan bir yarımada ülkesidir. Genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahiptir. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir. Dünya petrollerinin büyük bir kısmını bulunduran Ortadoğu ülkeleri ile Kafkas ülkelerine komşudur. Bunun için Ortadoğu'dan Avrupa'ya giden petrol boru hatları ülkemizden geçmektedir. Zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları ile genç bir nüfusa sahip olması uluslararası alandaki gücünü artırmıştır. Yukarıdaki özelliklerden dolayı Dünya ticaretinde önemli bir yere sahiptir. İslam alemi ve Hristiyan alemi arasında bulunması ve birçok medeniyete beşiklik yapması tarihi ve turistik önemini artırmıştır. Türkiye, Alp-Himalaya dağ kuşağı üzerinde bulunur.