e-kutuphane.web.tr
Türkiye'nin fiziki özellikleri | Kütüphane
Türkiye'nin fiziki özelliklerini (dağ, ova, akarsu, göl, plato gibi) incelemeden önce jeolojik sürecin Türkiye'de nasıl yaşandığına bakmak gerekir. I. Jeolojik zaman En uzun süren bu jeolojik devirde Türkiye'de masif (sert) kütleler denilen yerler oluşmuştur. Örneğin; Kırşehir, Bitlis, Yıldız Dağları, Menteşe Dağları gibi. Zonguldak ve çevresindeki taşkömürü yatakları da bu zamanda oluşmuştur. 1. Jeolojik zamanda oluşan alanlar deprem ihtimalinin ve depremin yıkıcı etkisinin az olduğu yerlerdir. II. Jeolojik zaman Türkiye'de peneplen (düzleşme olayı) gerçekleşmiştir. Deniz seviyesinde hafif dalgalı düzlükler oluşmuştur. III. Jeolojik zaman Alp-Himalaya kıvrım kuşağı ve bu kuşağın uzantıları olan Kuzey Anadolu ve Toros Dağları oluşmuştur. Linyit, petrol, tuz ve bor yatakları oluşmuştur. İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yoğun volkanik faaliyetler meydana gelmiştir. Zamanın sonuna doğru Türkiye toptan yükselmeye başlamıştır. Bunun sonucunda platolar meydana gelmiştir. IV Jeolojik