e-kutuphane.web.tr
Tanzimat fermanı özellikleri | Kütüphane
Bu dönemin en önemli olayı, Sultan Abdülmecit'in izniyle Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanıp, Gülhane Parkı'nda halka okunan Tanzimat Fermanı'dır. Tanzimat fermanı'nın (1839) özellikleri Vatandaşlık esasları belirlendi. Can ve mal güvenliği garanti altında alındı. Herkesin gelirine göre vergi sistemi getirildi. Açık yargılama hakkı tanındı. Müsadere yasağı kaldırılarak mal edinime hakkı getirildi. Askerliğin süresi sınırlandırıldı. Kanun önünde herkesin eşit olması sağlandı. Suçun kişiselliği ilkesi benimsendi. İlk kez Padişah kanun üstünlüğünü kabul etti. Devlet harcamaları belli bir kurala bağlandı. Devlet güvencesi getirildi.