e-kutuphane.web.tr
Nabizade Nazım – Zehra Romanı Özeti | Kütüphane
Zehra Romanının Önemi: Nabizade Nazım'ın ölümünden sonra 1896'da basılan "Zehra" adlı romanı, natüralizm etkisinde yazılmıştır. Yazar, kahramanlarının ruhsal durumlarının fizyolojik ve toplumsal etkiler altında geliştiğini göstermeye çalışmış, psikolojik roman türünü denemek istemiştir. Ancak olayda entrika öğesine fazla yer vermiş, kişi ve çevre tasvirlerinde Namık Kemal'inki gibi ağır ve süslü bir üsluba yönelmiş, kişiliğini gizlemeyi başaramamıştır. Yer yer Ahmet Mithat Efendi'nin Müşahedat romanını hatırlatan eserin en başarılı bölümleri yine de çevre tasvirleri olmuştur. Yazar bunun için gözlemler yapmış, örneğin tulumbacıların yaşayışını yansıtabilmek için tulumbacı kahvelerini dolaşarak notlar almıştır. Zehra Roman Özeti Tüccar Şevket Efendi, kızı Zehra'yı kâtibi Suphi ile evlendirir. Suphi'nin annesinin hizmetkâr olarak eve Sırrıcemal adında güzel bir cariye alması Zehra'yı kıskançlık krizine sokar. Bu sırada Şevket Efendi ölür. Mağazanın yönetimi Suphi'ye kalır. Suphi