e-kutuphane.web.tr
Marmara bölgesi özellikleri | Kütüphane
Yer şekilleri Ortalama yükseltisi en az olan bölgemizdir. Bu nedenle Türkiye fiziki haritasında yeşil rengi en fazla kullanıldığı bölgedir. Bölgede düzlükler geniş yer kaplamakla birlikte yüzey şekilleri çeşitlilik göstermektedir. Bu durumun sonucu olarak Tarım alanları geniş yer kaplamaktadır (Bölgenin %30'u ekili-dikili alandır). Marmara, Asya ve Avrupa kıtalarında toprağı bulunan tek bölgemizdir. Marmara, üç denize de kıyı olan tek bölgemizdir (Karadeniz-Marmara-Ege). Bölgeden Kuzey Anadolu Fayı geçer Marmara Denizinde akıntı etkileri fazla, akarsu alüvyal miktarları az olduğu için delta ovası oluşmamıştır. Eğim az olduğu için akarsuların hidroelektirik potansiyelleri de düşüktür. Yer şekilleri sade olduğu için ulaşımın en fazla geliştiği bölge olmuştur. Bölgenin en yüksek dağı Güney Marmara Bölümü,'nde bulunan Uludağ'dır (2543m)'dir. Marmara bölgesi akarsuları Meriç, Ergene, Susurluk ve Sakarya'dır. Aşındırma güçleri az olan bu akarsuların kirlilik oranları sanayileşmeden