e-kutuphane.web.tr
Marmara bölgesi bölümleri | Kütüphane
Marmara bölgesi bölümleri Çatalca - Kocaeli bölümü Yer şekilleri sade ve plato görünümündedir. Türkiye'de deniz seviyesine en yakın plato Çatalca - Kocaeli Platosu'dur. Bölümün kuzeyinde Karadeniz; güneyinde Akdeniz iklimi görülür. Türkiye'de nüfus miktarının ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölüm Çatalca - Kocaeli bölümüdür. Aritmetik nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölümdür. Sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfusun en fazla olduğu bölümdür. Çatalca - Kocaeli Bölümü, sanayileşme çok fazla geliştiği için, Türkiye'nin en fazla göç alan bölümüdür. Kentleşmenin en fazla olduğu bölümdür. Enerjinin en çok tüketildiği bölümdür. Ulaşımın en çok geliştiği bölümdür. Sanayinin en çok geliştiği bölümdür. Ticaretin en çok geliştiği bölümdür. Yıldız dağları bölümü Engebenin en fazla olduğu bölümdür. Tarım alanlarının en az olduğu bölümdür. Yağış miktarının en fazla olduğu bölümdür. Ormanların en fazla yer kapladığı bölümdür. Bölümün geçim kaynağı hayvancılık ve ormancılıktır. En az