e-kutuphane.web.tr
Kürt Tarihi Hakkında Kısa bilgi | Kütüphane
Kürtçe'de "Kurd" ifadesi kullanılan Kürtler "Orta Doğu'nun" yerlilerindendir ve doğuda "Zagros Dağlarından" Batıdaki "Toros Dağlarına", Güneyde "Hemrin Dağları'ndan" Kuzeyde "Kars ve Erzurum Platolarına" kadar uzanmakta olan "Coğrafi Bölgelerde" yoğun olarak yaşamıştır ve tahmini olarak 25-30/30+ milyon nüfusa sahiptir. Günümüzde yoğun olarak Kürt Nüfusu Türkiye'de 15+milyondan fazla olduğu söylenmektedir. Kürtler ayrıca başta İran olmak üzere Irak ve Suriye gibi bölgelerde de kürt nüfusuna yoğun olarak rastlanılmaktadır. Gerek bölgedeki siyasi karmaşa, sosyal sorunlar, başka diğer sebepler dolayısı ile 20. Yüzyılın ortalarında oluşan göçler nedeni ile Kürtler Batı Avrupa , Kuzey Amerika ve Orta Asya gibi farklı bölgelere yerleşmiştir ve "Kürt Diasporası" da bulunmaktadır. Kürt Kültürü yüzyıllar boyunca süren etkileşimlerin sonucu ile diğer "Orta Doğu" kültürleri ile bazı benzerlikler barındırmaktadır. Kürtler Müslüman olup "Suriye'de ki bazı Kürt gruplar ezidiliği kabul etmiş ve İran