e-kutuphane.web.tr
Hükümet nedir? | Kütüphane
Soyut bir varlık olan devletin somut bir şekilde dönüşmesi olarak değerlendirebilen hükümet, halkın çıkarları doğrultusunda yasama, yürütme ve yargı erklerini devlet adına kullanan bir müessesedir. Bu erklerin hangi mercilerde toplandığına göre ortaya çıkan bir çok hükümet modeli söz konusudur. Monarşi: Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek bir elde toplandığı hükümet modelidir. Diktatörlük olarak da ifade edilebilen bu sistemlere eski krallık idaresini örnek göstermek mümkündür. Meşru Monarşi: Yasama ve yürütme erklerinin monarkın yanı sıra bir meclisle de paylaşıldığı hükümet modelidir. Meclis Hükümet Sistemi: Yasama ve yürütme güçlerinin mecliste birleştiği hükümet anlayışıdır. 1921 Anayasamızın öngürdüğü sistem bu olmuştur. Başkanlık sistemi: Yasama ve yürütme erklerinin birbirinden keskin ve mutlak biçimde ayrıldığı modeldir. Bu sistemde yürütme erki tek kişiye, başkana, ait; yasama erki ise parlamentoya aittir. Yürütme ve yasamanın birbirlerini feshederek görevden