e-kutuphane.web.tr
Halide Edip Adıvar – Sinekli Bakkal Özeti ve İncelemesi | Kütüphane
Türk edebiyatının en çok okunan romanlarından biri olan Sinekli Bakkal, ilk defa, ingilizce olarak "Soytarı ve Kızı" adıyla Londra'da yayımlandı (1935). Eser, 1942 yılında CHP Roman Ödülü'nü kazandı. Sinekli Bakkal Özeti Sinekli Bakkal Mahallesi'nin imamının kızı Emine, aynı mahallede bakkallık yapan karagözcü ve ortaoyuncu Tevfik ile evlenir. Tevfik istanbul'dan sürülür. Emine'nin Tevfik'ten olan kızı Rabia'yı imam olan dedesi dini eğitimle büyütür ve onu hafız yapar. Ünü bütün İstanbul'u tutan, Kuran ve mevlit okumak için cami cami dolaşan Rabia aynı mahallede oturan Zaptiye Nazırı Selim Paşa'nın koruması altındadır. Mevlevi şeyhi Vehbi Dede Rabia'ya alaturka musiki dersi verir. Paşanın oğlu Hilmi Bey'e piyano dersi veren Peregrini de Rabia'nın sesine hayrandır ve romanın sonunda Müslüman olarak Rabia ile evlenir. Sinekli Bakkal Konusu Sinekli Bakkal'ın, okuru en çok çeken yönü fakir kenar mahallesi, zengin konakları ve saray çevresiyle II. Abdülhamit zamanının İstanbul'unu