e-kutuphane.web.tr
Dünya'nın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi | Kütüphane
Dünya'nın şekli ile ilgili tartışmalar ilk çağlara kadar uzanır. İnsanların çoğu Dünya'nın düz olduğu fikrinde iken bazı bilim insanları dünyanı yuvarlak olduğunu ispat etmeye çalışmışlardır. Thales (Tales) (MÖ 624-548) Dünya'nın yuvarlak olduğu fikrini ortaya atan bilinen ilk kişidir. Ona göre Dünya'daki karalar okyanusların üzerinde yüzen bir diske benzemektedir. MÖ 590'da Pisagor Dünya'nın yuvarlak olduğu düşüncesini dile getirmiştir. Pisagor aynı zamanda ilk kez Dünya'nın Güneş etrafında döndüğü fikrini ortaya atmıştır. Hatta yaptığı matematiksel hesaplamalarala Güneş ve Ay ışığının düşüş açılarına göre Dünya'nın çevresini hesaplamayı denemiştir. MÖ 384-322 yılları arasında yaşamış olan Aristo Ay tutulması sırasında Dünya'nın Ay'ın üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olduğunu görerek aynı düşünceyi savunmuştur. Bruni (978-1048) Dünya'nın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü savunmuştur. Kendisine "Dünya dönüyorsa neden ağaçlar taşlar vb. yerlerinden fırlamıyor?" diye soranlara "Dünya'nın