e-kutuphane.web.tr
Cin Musallat Olan Kişi Nasıl Anlaşılır? | Kütüphane
Cinlerin insanlara musallat olması çok sık olmamakla birlikte mümkündür. Ayrıca nasıl bir insan davranışları ile başka bir insanı huzursuz edebiliyorsa bir cin de musallat olduğu kişiyi aklen ve bedenen rahatsız edebilir. Örneğin kişi kendini gerilim altında hissedebilir. Çeşitli korkulara kapılabilir. Ama kişi cinlerle ilgili değillerse, bu tür konuları kurcalamıyorsa bir cinin bir insana musallat olması neredeyse imkansızdır. Cinlerle insanlar çok ayrı alemlerde yaşarlar. Bu nedenle de zaten cinlerin insanlara musallat olması çok zordur. Şöyle ki İstanbul'da kutup ayısı saldırısına uğrama ihtimaliniz hemen hemen hiç yoktur. Ancak hayvanın yaşadığı giderseniz ve çok yakınına yaklaşırsanız hayvanın size saldırması muhtemeldir. Cinlerle olan ilişki de buna benzer. Eğer insan kendi bilerek isteyerek ve çaba göstererek cinlerin alanına girerse cinler ona musallat olabilir ve onu rahatsız edebilir. * Uykulu ve yorgun olmadığı halde kişi belli bir noktaya dalgın dalgın bakar. * Evdeki