e-kutuphane.web.tr
Atatürk ilkeleri nelerdir? | Kütüphane
Atatürkçülük Çağın gereksinimlerinin ve halkın ihtiyaçlarının yönlendirmesiyle, temel ilkelerini Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği Atatürkçülük; bir düşünce sistemi olarak ortaya çıkmış, akıl ve bilimi esas alarak Türk milletinin milli özelliklerini koruyarak çağdaşlaşmasını hedeflemiştir. Bu düşünce sistemi, aynı zamanda Atatürk 'ün özünde var olan çağdaşlık ve bağımsızlık duygularının etkisiyle gelişmiştir. Atatürkçülüğün tanımı Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa sahip olması, devletin milli egemenlik esasına dayandırılması, milletimizin aklın ve bilimin önderliğinde çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarılması, huzur ve refah içinde yaşaması ile devlet, düşünce ve ekonomik hayata, toplumun diğer ihtiyaçlarına ilişkin gerçekçi düşünce ve ilkelere Atatürkçülük denir. 1935 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde yer alan Atatürkçülük ilkeleri, 5 Şubat 1937'de Anayasaya girmiştir. Atatürkçülüğün nitelikleri Türk milletinin tarihsel gelişiminin ihtiyaçları