e-kutuphane.web.tr
Ali Kuşçu Hakkında Bilgi | Kütüphane
Ali Kuşçu'nun Hayatı Ali Kuşçu'nun ne zaman doğduğu pek bilinmemektedir. Ayrıca Maveraünnehir'in neresinde yaşadığı da pek bilmiyor. Ama ilk eğitimini Semerkant'ta aldığını ve on beşinci yüzyılda Kirman'da, yeni ilimlerin önemli bir merkezi durumunda bulunan bu şehirde yaşadığı söyleniyor. Kendisine büyük ünvan kazandıracak olan Şekl-i Tecrit isimli eserini yazmıştır. Şekl-i Tecrit insanlığa büyük bir kaynak olmuştur. Felsefe çalışmalarının yanında, astronomi çalışmalarını da sürdürdüğü Kirman'da ayın şekillerini anlatan incelemeler yaptı ve bununla ilgili bir eser hazırladı. Ali Kuşçu'nun yetişmesinde Kadızade'nin ve Uluğ Bey'in çok büyük emekleri vardır. Uluğ Bey'in 'Büyük Alim', 'Şeref Oğuz' diye bahsettiği Ali Kuşçu zaman zaman sefaret heyetleri ile birlikte başka ülkelere göndermiştir. Böylelikle önemli şeyler hakkında bilgi sahibi olmuş ve bilgi ve görgüsünü artırma fırsatı yakalamıştır. Bu tecrübesi sebebi ile ileride Uzun Hasan tarafından Fatih Sultan Mehmet'e elçi olarak