e-kutuphane.web.tr
Akdeniz bölgesi özellikleri | Kütüphane
Akdeniz bölgesi özellikleri Yer şekilleri Bölgede 3. jeolojik Dönemde Alp-Himalaya Kıvrım Kuşağı üzerinde oluşmuş kıvrımı sıradağlar bulunmaktadır. Bu sıradağlar, Toros sıradağları olarak bilinmektedir. Kıyıya paralel uzanan bu dağların etkileri şunlardır: Akdeniz ikliminin yayılış alanını daraltır. Kıyıda Akdeniz; iç kısımlarda karasal iklim görülür. Soğuk kuzey rüzgarlarının kıyıyı etkilemesini engeller. Bu nedenle kış mevsiminde sıcaklıklar fazla düşmez. Kıyıların fazla girintili - çıkıntılı olmasını engeller. Boyuna kıyı tipinin görülmesini sağlar. Kıyılarda falezlerin oluşmasına neden olmuştur. Kıta sahanlığının (Çukurova hariç) dar olmasına neden olmuştur. Ulaşımın geçitlerden sağlanmasına neden olmuştur. (Türkiye'de geçit sayısının en fazla olduğu bölge Akdeniz'dir.) Antalya Körfezi'nin batısındaki yüksek dağlar ve platolarda oluşan karstik alana Teke Yöresi denilmektedir. Yörede yer alan Akdağlar ve Bey Dağları kıyıya dik uzanmaktadır. Antalya Bölümü'nün kuzeyinde karstik