e-kutuphane.web.tr
Ahlak Felsefesi Nedir? Ahlak Felsefesi Kökeni ve Temel Kavramları | Kütüphane
Ahlak Felsefesi Kökeni Yunanca ethike, etos (töre, ahlâk) kelimesin­den türemiştir. Ahlak Felsefesi Ahlak Felsefesi insanın kişisel ya da toplumsal yaşamdaki eylemleri ve bu eylemlerin dayan­dığı ilkelere denir. Çünkü insan, hem düşünen hem de davranış­larda bulunan bir varlıktır. İnsanın, davranışta bulunurken yaşadığı toplumun benimsediği ahlâki kurallara uyması ge­rekir. Ahlâk felsefesi, İnsanların kişisel ve toplum­sal yaşamdaki ahlâki davranışlarına ilişkin problemleri inceler; insan davranışlarını de­ğerlendirir. Bu davranışları açıklamak ve tas­vir etmek ise psikoloji, sosyoloji gibi diğer bilimlerin görevidir. Kısaca ahlâk felsefesi, olması gerekeni inceler. Bilimler ise sadece var olanı açıklamaya çalışmıştır. Bu amaçla ahlâk felsefesi, insan ve toplum yaşamındaki ah­lâki olaylardan önce; insan davranışları ile ilgili kavramları, il­keleri ele alır. Bunları sistemleştirir, hepsi için geçerli genel il­keler bulmaya çalışır. Ancak, ahlâk felsefesinin konusunu, insanın bütün